Přejít k obsahu


Není emergence jako emergence

Citace:
KVĚTOVÁ, E. Není emergence jako emergence. In Kognice a umělý život XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 126-131. ISBN: 978-80-86742-34-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: It is not emergence like emergence
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Mgr. Eliška Květová
Abstrakt CZ: Málokterý pojem je v současné kognitivní vědě tak frekventovaný jako právě emergence. Pro mnohé se stal východiskem z věčného psychofyzického problému, pro mnohé je v tomto ohledu jen záhadným zaříkadlem. Jeho moderní podoba je spjata především s umělou inteligencí, která tímto pojmem často operuje. Předkládaný příspěvek chce poukázat na to, že stejně jako jiné podobně silné a nadějné koncepce má i emergence zásadní problém s určením a definicí. Teze příspěvku je jasná: není emergence jako emergence. Pozornost bude zaměřena na dvě zásadní oblasti kognitivní vědy, v jejichž poznatcích a úvahách je stopa emergence velice patrná a jejichž pojetí tohoto pojmu se také patrně liší. Konfrontován by tak měl být přístup umělé inteligence a filosofie mysli, analyzovány by měly být rozdíly, ale také společné zdroje a rysy jejich koncepcí emergence.
Abstrakt EN: There are few concepts in contemporary cognitive science as frequent as emergence. For many authors it became a solution to eternal psychophysical problem, for many authors it is a mysterious incantation. Its modern form is linked primarily with artificial intelligence that uses this term. This paper wants to point out that, like other similarly powerful and promising concepts, the concept of emergence has a fundamental problem with the determination and definition. The thesis of this paper is clear: it is not emergence like emergence. Attention will be focused on two major areas of cognitive science, in which emergence is very apparent with big influence on their knowledge and reasoning track and whose approaches to the concept also seem to vary. The approaches of artificial intelligence and philosophy of mind will be confronted with each other, not only their differences but also common features of their concepts of emergence and their resources should be analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička