Přejít k obsahu


Semi-analytical investigation of transversely heterogeneous beam under general dynamic load

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Semi-analytical investigation of transversely heterogeneous beam under general dynamic load. In WCCM2012 - Book of Abstracts. Sao Paulo: 2012. s. 217-218. ISBN: 978-85-86686-69-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Semi-analytical investigation of transversely heterogeneous beam under general dynamic load
Rok vydání: 2012
Místo konání: Sao Paulo
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. František Valeš CSc.
Abstrakt CZ: Pomocí semi-analytického přístupu je řešena úloha příčně heterogenního elastického Timošenkova nosníku buzeného dynamickým zatížením. Prezentované řešení je porovnáno s numerickými výsledky (MKP). V závěru práce jsou diskutovány možnosti využití a efektivita zvoleného přístupu.
Abstrakt EN: The problem of a transversely heterogeneous elastic Timoshenko beam under an arbitrary transverse dynamic load is solved using a semi-analytical method. Presented solution is compared with numerical results (FEM). The applicability and the efficiency of proposed approach are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička