Přejít k obsahu


Aplikace nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie v Plzni

Citace:
BAIERL, P., ČAPEK, L., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Aplikace nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie v Plzni. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 107-118. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of non-destructive archaeological methods at the Department of Archaeology in Plzen
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Petr Baierl , Mgr. Ladislav Čapek , PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o aplikaci nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie ZČU v Plzni. Za uplynulých několik let byla aplikována celá řada metod, povrchový průzkum a dokumentace mohylových pohřebišť a výšinných sídlišť nebo středověkého a novověkého osídlení v lesním prostředí. Tyto postupy byly doplněny geofyzikálními průzkumy, leteckou archeologií a dálkovým průzkumem Země.
Abstrakt EN: Non-destructive archaeological approaches and methods have become an inseparable part of archaeological monument survey. They are also frequently used at the Department of Archseology in Plzen. Here, over the past years, they have been apllied in a number of cases. These include non-destructive documentation works on barrow burial and hill top sites, or the Middle Age and Modern settlements in forested areas. Other significant activities have been carried out by means of geophysical survey or aerial photography and remote sensing of Earth.
Klíčová slova

Zpět

Patička