Přejít k obsahu


Implementace OGC standardu SOS

Citace:
KEPKA, M. Implementace OGC standardu SOS. In JUNIORSTAV 2012: 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4393-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of OGC SOS standard
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Autoři: Ing. Michal Kepka
Abstrakt CZ: V dnešní době je svět pomalu zaplňován senzory, které si našly využití v mnoha oborech lidské činnosti. Tyto senzory produkují neustále velké množství měřených dat, která je nutné ukládat, zpracovávat a následně publikovat k dalšímu použití. Publikovat senzorová měření v prostředí internetu je dnes velice snadné, ovšem je také z hlediska interoperability žádoucí umožnit přístup k těmto datům pomocí standardizovaného rozhraní. Příspěvek přibližuje postup implementace standardu Open Geospatial Consortium (OGC) Sensor Observation Service (SOS), který standardizovaný přístup k senzorovým datům umožňuje. Služba SOS komunikuje s klienty pomocí zasílání požadavků a odpovědí ve formátu XML. Pro přístup k datům je tedy nutné vytvořit webovou službu, která bude zpracovávat příchozí požadavky a vytvářet na ně odpovídající odpovědi. Příspěvek v krátkosti popisuje samotný standard SOS, rozebírá úskalí jeho implementace a následně přibližuje tvorbu vlastní implementace této služby pro existující senzorovou databázi. Pro implementaci byla zvolena technologie mapování XML dokumentů na objekty tříd programovacího jazyka Java. Výsledný prototyp webové služby implementuje základní operace standardu SOS pro přístup k datům v existující senzorové databázi.
Abstrakt EN: There are lots of sensors in whole world at this time. These sensors are used in many fields of human activity and they produce huge volumes of data permanently. It is desired for publishing sensor measurements in world of the Internet, to allow clients accessing the sensor data through standardized interface. The goals of this paper is to describe the implementation of Open Geospatial Consortium‘s (OGC) Sensor Observation Service (SOS) standard that provides standardized access to sensor data. SOS uses requests and responses in XML format. It is needed to create a web service for access sensor data; web service will handle incoming requests and will create responses on them. Approach of this paper is to describe of SOS standard and creation of an SOS implementation which provides access to existing sensor database. The technology of binding XML documents on Java classes was chosen for this implementation. It will be presented a web service that implements core operations of SOS for access to existing sensor database.
Klíčová slova

Zpět

Patička