Přejít k obsahu


Metodika plnění datové báze ESRI MAP TEMPLATES daty z České republiky

Citace:
HÁJEK, P. Metodika plnění datové báze ESRI MAP TEMPLATES daty z České republiky. Brno, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Pavel Hájek
Abstrakt CZ: Kartografie a GIS jsou v dnešní době již pevně spjaty. Výstupy GIS analýz jsou (zpravidla) mapy, resp. geovizualizace, které názorným způsobem vyjadřují model reality. Korektnost modelu reality a korektnost jeho kartografického popisu jdou ruku v ruce. Tato „korektnost“ vychází mimo jiné z poskytnutých dat, tvorby samotného modelu reality (přesnost, věrohodnost, složitost) a v neposlední řadě z kartografických pravidel. Trendem nejen posledních let je přiblížit kartografická díla lidem, respektive umožnit tvořit kartograficky korektní výstupy (mapy) i laické veřejnosti. Možnost automatického generování mapy na podkladě vlastních dat, např. umožnění rychlé a efektivní tvorby relevantních mapových děl pomocí předpřipravené šablony (struktura dat a kartografická pravidla), je jednou z cest. V tomto případě se jedná o datově (resp. databázově) řízenou kartografii, kde při správném importu dat do databáze a použití uložených kartografických pravidel vzniká jednotné mapové dílo pro různá území světa. Tento článek je shrnutím projektu, který se zabýval konverzí a implementací dat do struktury topografické mapové šablony velkých měřítek, která umožňuje vytvořit jednotné topografické mapy velkých měřítek.
Klíčová slova

Zpět

Patička