Přejít k obsahu


Karel Malý, Michal Tomášek a kolektiv: Nové jevy v právu na počátku 21. století. I. Historické impulzy rozvoje práva

Citace:
KNOLL, V. Karel Malý, Michal Tomášek a kolektiv: Nové jevy v právu na počátku 21. století. I. Historické impulzy rozvoje práva. Právněhistorické studie 42, 2012, s. 316-318. ISSN: 0079-4929
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Anotace kolektivní monografie vycházející z právněhistorické sekce stejnojmenné konference a zabývající se problematikou sociálního zákonodárství a proměny majetkových práv, ústavněprávními impulsy, proměnami československé ústavnosti v 60. letech 20. století, vývojem vztahů státu a církve a působením římskoprávní kultury na současné právo.
Abstrakt EN: Abstract the collective monograph based on the lawhistory section the same conferences and dealing with social legislation and changes in property rights, constitutional impulses, transformation of the Czechoslovak constitutionality in the 60th years 20th century, development of relations between church and state and cultural influence of Roman law to the current law.
Klíčová slova

Zpět

Patička