Přejít k obsahu


O právu slítovném

Citace:
BALÍK, S. O právu slítovném. Právo and byznys, 2012, roč. 2, č. 5, s. 62-65. ISSN: 1804-6061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Be brave, you die only once
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor se zamýšlí nad významem terminologické změny zákona o advokacii, podle které se místo právní pomoci poskytují právní služby.
Abstrakt EN: The author examines on the importance to change the terminology of the Legal Profession Act, under which attorney providing legal services instead of legal aid.
Klíčová slova

Zpět

Patička