Přejít k obsahu


Proposal for evaluating variants of inter-company transport in business networks

Citace:
MILLER, A., KLEINOVÁ, J., ŠIMON, M. Proposal for evaluating variants of inter-company transport in business networks. In Innovation and Sustainable Economic Competitive Advantage. Istanbul: International Business Information Management Association (IBIMA), 2012. s. 2785-2792. ISBN: 978-0-9821489-7-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Proposal for evaluating variants of inter-company transport in business networks
Rok vydání: 2012
Místo konání: Istanbul
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Současná situace na světových trzích, vytváří na výrobní podniky velký konkurenční tlak. Jednou z cest jak mohou podniky svojí konkurenceschopnost zvyšovat je spolupráce a sdružování do síťových organizací. V rámci těchto organizací mohou mimo jiné spolupracovat v oblasti výroby, kde si mohou podniky vzájemně rozšiřovat svoje výrobní základny a lépe využívat své výrobní kapacity. Obsahem tohoto příspěvku je, jakým způsobem je možné přistupovat k logistice mezi jednotlivými členy sítové organizace. Především je zde uvedena analýza metod pro výpočet vhodné varianty dopravy mezi jednotlivými podniky a to především z nákladového hlediska. Dále je zde popsán postup, zda je vůbec vhodné vyrábět u více než jednoho člena sítové organizace.
Abstrakt EN: The present world-market situation creates permanent competitive pressure for manufacturing companies. One of the ways of advancing competitive abilities is cooperating and associating in network organizations. Within these organizations companies may also cooperate in manufacturing, where companies can mutually expand their manufacturing base and make better use of their production capacity. The content of this paper deals with the approach to logistics between the members of the network organization. In particular there is an analysis of methods for assessing suitable variants of transport between individual enterprises, especially from a cost standpoint. Further is described a procedure to find whether it is appropriate for more than one member of a network organization to produce.
Klíčová slova

Zpět

Patička