Přejít k obsahu


Lifelong Learning Of Geomatics And Geoinformatics

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K., CHARVÁT, K., ŠILHAVÝ, J. Lifelong Learning Of Geomatics And Geoinformatics. Albena, 2012. ISSN:1314-0604
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lifelong Learning Of Geomatics And Geoinformatics
Rok vydání: 2012
Místo konání: Albena
Název zdroje: Bulgarian Cartographic Association
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Karel Jedlička PhD. , RNDr. Karel Charvát , Ing. Jakub Šilhavý ,
Abstrakt CZ: Článek "Celoživotní vzdělávání geomatiky a geoinformatiky" uvádí a shrnuje vzdělávací aktivity v oblasti geomatiky a geoinformatiky. Většina činností je realizována ve spolupráci Oddělení geomatiky Katedry matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni a Českého centra pro vědu a společnost (CCSS). Vzdělávací portfolio obou subjektů je velmi rozsáhlé, ale v tomto příspěvku se chceme soustředit jen na celoživotní vzdělávání, které představuje velmi důležitou součást vzdělávacího procesu. Je to především v souvislosti s rychlým technologickým rozvojem, změnami v legislativě, globalizací a stárnutím obyvatelstva.
Abstrakt EN: The paper “Lifelong Learning of Geomatics and Geoinformatics” introduces and summarize the educational activities in the field of geomatics and geoinformatics. Most of the described activities are realized in the cooperation of the Section of Geomatics of Department of mathematics in the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic and Czech Center of Science and Society (CCSS). The educational portfolio of both institutes is very large, but in the paper we would like to focus just on lifelong learning that represents the very important part of educational process. It is related above all to the rapid technological development, changes in legislation, globalisation and ageing of population.
Klíčová slova

Zpět

Patička