Přejít k obsahu


Ontology of Cartographic Terminology

Citace:
ČERBA, O. Ontology of Cartographic Terminology. Albena, 2012. ISSN:1314-0604
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ontology of Cartographic Terminology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Albena
Název zdroje: Bulgarian Cartographic Association
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Kartografická komunikaci mezi uživateli, tvůrci a odborníky stejně jako mezi automatickými systémy je velmi složitá. Existuje mnoho různých terminologické otázek, jako například různé definice nebo klasifikační systémy. Tyto heterogenity byly způsobeny historickým vývojem kartografie. Doménové ontologie a reasonery představují nástroje ke zlepšení komunikace na základě popisu základních pojmů. Tato práce ukazuje prototyp (druhá verze) vybraných definic slova "mapa" zpracovaných pomocí ontologie. Hlavním cílem tohoto článku je představit ontologie jako jeden nástroj zlepšení popisu kartografických informací a znalostí. Stejně tak se zobrazí v případě zpracování definic slova 'mapa'.
Abstrakt EN: Cartographic communication between map-users, map-makers, experts (cartographers) as well as automatic systems is very complicated at this time. There are many various terminological questions such as different definitions or classification systems. These heterogeneities have caused by historic progress and isolated cartographic schools with various approaches. They make all levels and types of communication more difficult. The domain ontologies and reasoners represent a tool to improve the communication on the basis of a description of essential concepts. This paper shows the prototype (second version) of ontology processed the selected definitions of the concept “map”. It continues in the article presented in the 19. cartographic conference in Bratislava (Slovakia) in 2010. The new version contains mainly newly processed definitions and the added properties. The paper is divided in three main parts. First section is focused on the theoretical aspects of ontologies, including reasoning, to introduce and explain these tools and approach of ontological engineering to cartographers and cartography. The second part is devoted to the processed definition (concepts) and their analysis. The last sub-chapter shows the outputs - the resulting ontological systems and inferred information and knowledge (the interconnections between definition and their components). The main target of this paper is to introduce ontologies as a one tool improving a description of cartographic information and knowledge. As well the case of processing of definitions of the word ‘map‘ is shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička