Přejít k obsahu


Automated Infarction Core Delineation

Citace:
MAULE, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V., TUPÝ, R. Automated Infarction Core Delineation. In ICCGI 2012. Wilmington: IARIA, 2012. s. 127-130. ISBN: 978-1-61208-202-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automated Infarction Core Delineation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Wilmington
Název zdroje: IARIA
Autoři: Ing. Petr Maule , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan , Radek Tupý
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vývojem aplikace, která by lékařům mohla poskytnout dodatečné informace při rozhodování o nejvhodnější léčbě u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Takovéto pomocné nástroje pro automatické označení nekrotické tkáně by mohly poskytnout důležitou informaci o jejím objemu. Tento článek popisuje výsledky automatického nástroje aplikovaného na objemové mapy typu Cerebral a Perfusion Blood Volume a porovnává je oproti dvěma nezávislým názorům lékařů.
Abstrakt EN: This article is focused on development of a tool supporting physicians with an appropriate treatment decisions at patients with acute ischemic stroke. The automated tools for infarction core area delineation could provide important information about the volume of the infarction core. This article describes such automated method results used on both cerebral and perfusion blood volume computed tomography maps compared with manual infarction core delineations made by two physicians.
Klíčová slova

Zpět

Patička