Přejít k obsahu


Conservative merging of hypotheses given by probability densities

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. Conservative merging of hypotheses given by probability densities. In Proceedings of the 2012 15th International Conference on Information Fusion. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1884-1890. ISBN: 978-0-9824438-5-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Conservative merging of hypotheses given by probability densities
Rok vydání: 2012
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jiří Ajgl , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá slučováním hypotéz, které nejsou poskytovány s váhami a jsou reprezentovány hustotami pravděpodobnosti. Nedávno navržená definice konzervativní hustoty pravděpodobnosti je využita k rozvoji myšlenky slučování kovariancí. Je odvozeno, že řešení s nejnižší entropií je dáno směsovou hustotou s maximální entropií a je uvedeno řešení pro disjunktní definiční obor. Navrhovaný postup je také použitelný pro diskrétní náhodné proměnné. Článek je uzavřen názornými příklady.
Abstrakt EN: The paper deals with the merging of hypotheses that are not provided with weights and are represented by probability densities. A recently proposed definition of a conservative probability density is exploited to evolve the ideas of the covariance union approach. It is derived that the solution with the lowest entropy is given by the mixture density with the maximum entropy and a closed form solution for disjoint supports is presented. The proposed approach is also applicable to discrete random variables. The paper is concluded by illustrative examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička