Přejít k obsahu


Pulsatile non-Newtonian blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass grafts

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Pulsatile non-Newtonian blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass grafts. JOURNAL OF BIOMECHANICS, 2012, roč. 45, č. 1, s. S135. ISSN: 0021-9290
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pulsatile non-Newtonian blood flow modelling in realistic aorto-coronary bypass grafts
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Alena Jonášová , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík
Abstrakt CZ: Vliv hemodynamiky na funkčnost a životnost bypassových štěpů je v současné době přijímán jako fakt podpořený mnoha klinickými studiemi. Obsah práce je věnován numerické simulaci proudění krve jakožto zobecněné newtonské kapaliny ve třech reálných modelech aorto-koronárního bypassu. S ohledem na příčiny vedoucí v mnoha případech k selhání implantovaných bypassů jsou získané numerické výsledky analyzovány a diskutovány na základě rozložení hemodynamicky významných parametrů, jakými jsou smykové napětí na stěně a oscilační smykový index.
Abstrakt EN: Nowadays it is generally accepted that hemodynamics has significantly influence on the performance and patency of implanted bypass grafts. Present study tries to contribute to the investigation of graft failures by modelling pulsatile non-Newtonian blood flow in three realistic aorto-coronary bypass models and by analysing the distribution of hemodynamically significant factors such as wall shear stress (WSS) and oscillatory shear index (OSI).
Klíčová slova

Zpět

Patička