Přejít k obsahu


Chov včel a jeho právní úprava v běhu času

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Chov včel a jeho právní úprava v běhu času. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 357-362. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rasing Bees and their Regulation in the Course of Time
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava-Přívoz
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá právní úpravou chovu včel od středověku do současnosti. Včelařství (medařství) v čechách a na Moravě má dlouholetou tradici. Včelaři jež vybírali med a vosk lesních včel z dutin vzrostlých stromů se nazývali brtníci, kteří museli platit poplatek pánu lesa v penězích nebo naturáliích. Postupně z lesa svobodní obyvatelé přenášeli své roje na své poozemky a nejpozději v 11. století včelám začali stavět pevné i mobilní úly. Včelařskké právo je tvořeno především psaným a nepsaným právem, které se užívalo, či platilo na daném teritoriu.
Abstrakt EN: The article deals with the legislation beekeeping from the early Middle Ages to the present. It focuses on the sources of knowledge. Beekeeping right shelves connected with forest, which was designed to protect forests and the exclusive use of the Sovereign. The oldest type of beekeeping is Forest beekeeping. Younger type of it is Home beekeeping, where beekeepers have their housess. Thou sources of knowledge are primarily records in the chronicles, charter monasteries, contracts, urbary, statutes, rule books, articles beekeeping associations, orders beekeepers, patents and laws.
Klíčová slova

Zpět

Patička