Přejít k obsahu


Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí

Citace:
BAIERL, P., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 15-26. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of resistance methods on example of the High and Late Middle Age monuments preserved in forested areas
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Petr Baierl , PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek přináší informace o možném využití elektrické odporové metody na různých typech vrcholně a pozdně středověkých památek. Jako příklady jsou uvedeny lokality tvrz Rovný na Rokycansku, tvrz Plesanov na Tachovsku, hrad Příběničky na Táborsku, zámek Svojšín na Tachovsku a zaniklá ves Lhotka na Rokycansku.
Abstrakt EN: The article brings information about use of the resistivity methods in relation to specific forested area and possibilities of introduction of this technique on various types of the archeological situations and sites.
Klíčová slova

Zpět

Patička