Přejít k obsahu


Profil des tschechischen Handels und Kunden

Citace:
CIMLER, P. Profil des tschechischen Handels und Kunden. 1. vyd. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2012, 142 s. ISBN: 978-3-86367-015-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The profile of the czech retail and customer
Rok vydání: 2012
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Monografie byla zpracována s cílem prezentovat důležitou vývojovou etapu českého obchodu, jeho současnou podobu zejména v oblasti rychloobrátkového zboží i chování a požadavky českého zákazníka. Obsahuje mimo jiné výsledky vlastního výzkumu fyzické dosažitelnosti nákupních míst pro českého zákazníka.
Abstrakt EN: The publication aims to present an important development stage of the Czech retail trade, its present image in the field of fast moving consumer goods (FMCG), and the behavior and demands of the Czech consumer. Author presents results of own research of physical shopping conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička