Přejít k obsahu


Dvě otázky právního nástupnictví při fúzi, rozdělení a převodu jmění společníka po 1. 1. 2012

Citace:
DVOŘÁK, T. Dvě otázky právního nástupnictví při fúzi, rozdělení a převodu jmění společníka po 1. 1. 2012. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 15-16, s. 558-560. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Two questions of legal succession on the merger, division or transfer of assets partner after 1. 1. 2012
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o dvou závažných interpretačních otázkách právní úpravy fúzí, rozdělení a převodu jmění na společníka, které přinesla třetí novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev provedená zákonem č. 355/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012.
Abstrakt EN: This article discusses two major interpretive issues of legal regulation of mergers, division or transfer of assets brought by the third amendment to the transformation of commercial companies and cooperatives by Act No. 355/2011 Coll. with effect from 1. 1. 2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička