Přejít k obsahu


Knoll, V., Beránek, P., (eds.) a kol. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2001. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 282 s.

Citace:
DVOŘÁK, T. Knoll, V., Beránek, P., (eds.) a kol. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2001. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 282 s.. Právník, 2012, roč. 151, č. 7, s. 813-814. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knoll, V., Beránek, P., (eds.) a kol. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2001. Pilsen: Aleš Čeněk, 2011, 282 p.
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato recenze hodnotí Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané fakultou právnickou ZČU v Plzni v roce 2011.
Abstrakt EN: This review evaluates the Proceedings of international scientific conference organized by the Faculty of Law, University of West Bohemia in Pilsen in 2011.
Klíčová slova

Zpět

Patička