Přejít k obsahu


Skončení pracovního poměru a sociální ochrana v nezaměstnanosti

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Skončení pracovního poměru a sociální ochrana v nezaměstnanosti. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 883-894. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Termination of employment and social protection in unemployment
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: V poslední době došlo v české pracovní a sociálně právní legislativě k několika významným změnám, které mají přímý dopad na uplatňování pracovních a sociálně právních předpisů. Z hlediska studovaného problému se jedná bez pochyby o vztah k ústavnímu právu, zejména k normativnímu obsahu Listiny základních práv a svobod a samozřejmě také o vztah pracovního a sociálního práva obsaženého v právní úpravě.
Abstrakt EN: Recently occurred in the Czech labor and social law legislation several significant changes which have a direct impact on the application of labor and social legislation. In terms of the studied problem is without doubt related to constitutional law, in particular the essential content of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, and of course, the relationship between labor and social rights contained in the legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička