Přejít k obsahu


Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance

Citace:
PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z., KOUDELA, L. Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, roč. 88, č. 7B, s. 220-222. ISSN: 0033-2097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Antonín Předota Ph.D. , Prof. Ing. Zdeňka Benešová CSc. , Ing. Lukáš Koudela
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem prostorově proměnné indukčnosti na přechodné děje ve vinutí transformátoru.Je prezentována metoda výpočtu indukčnosti s respektováním uspořádání závitů. Výsledky byly získány pomocí našeho algoritmu pro řešení obvodů s rozprostřenými parametry. Je provedeno srovnání rozložení napětí na vinutí v případě homogenní a nehomogenní indukčnosti.
Abstrakt EN: The paper deals with the influence of the space-varying inductance on transients in the transformer winding. The method for the inductance evaluation respecting the manner of turn layout is presented. Obtained results have been implemented in our algorithm for the numerical analysis of transients in the circuit model with distributed parameters which has been solved in the time domain. The comparison of the time-space voltage distribution for the case with the homogenous inductance and the non-homogenous inductance has been carried-out.
Klíčová slova

Zpět

Patička