Přejít k obsahu


Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností

Citace:
VÍTEK, J. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 374 s. ISBN: 978-80-7357-862-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Liability of Statutory Organs of Business Companies
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Jindřich Vítek
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie se zabývá odpovědností statutárních orgánů obchodních společností z pohledu právní teorie a praxe. Hodnotí současný stav právní úpravy vzhledem k budoucí právní úpravě v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Autor postihuje danou problematiku v celé její šíři a vyjadřuje se zejména ke sporným otázkám právní úpravy, které v této souvislosti vyvstávají.
Abstrakt EN: The present monograph deals with the responsibility of statutory organs of the company from the perspective of legal theory and practice. Assesses the current status of legislation given to future legislation in the new Civil Code and the Law on business corporations. Author affects the issue in its entirety and is expressed particularly on controversial issues legislation, that arise in this context.
Klíčová slova

Zpět

Patička