Přejít k obsahu


O starých českých tržních řádech

Citace:
ADAMOVÁ, K. O starých českých tržních řádech. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 124-126. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava-Přívoz
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o tržních řádech, tj. regulaci provozu tržišť, v českých zemích od 10. až do 19. století.
Abstrakt EN: Article discusses the market orders, ie regulation of the operation of markets, in czech lands from 10. up to 19. century.
Klíčová slova

Zpět

Patička