Přejít k obsahu


Nizám Al-Mulk o nalézání a výkonu spravedlnosti

Citace:
BALÍK, S., BALÍK, S. Nizám Al-Mulk o nalézání a výkonu spravedlnosti. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 127-132. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava-Přívoz
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Prof. JUDr. Stanislav Balík CSc. , JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Stať se věnuje osobnosti Nizáma Al-Mulka, arabského učence 11. století. Na základě jeho díla Kniha o vládě se zamýšlí nad aplikací práva, nalézání a výkonu spravedlnosti v seldžucké říši.
Abstrakt EN: This paper focuses on personality Nizamat Al-Mulk, an Arab scholar 11th century. Based on the book of his work on the government considers the application of law, finding and administration of justice in the Seljuk Empire.
Klíčová slova

Zpět

Patička