Přejít k obsahu


Manželství ve středověku

Citace:
ČERNÝ, M. Manželství ve středověku. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 219-223. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava-Přívoz
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se věnuje právnímu institutu manželství v jeho středověké podobě v českých zemích. Tento institut byl důkladně propracován kanonickým právem.
Abstrakt EN: This paper deals with the legal institution of marriage in medieval appearance in the Czech lands. This concept was robust and canon law.
Klíčová slova

Zpět

Patička