Přejít k obsahu


Advokát - kněz spravedlnosti? (Podle Šporkova Herkomana Velikého k 60. narozeninám Karla Schelleho)

Citace:
HRDINA, A. Advokát - kněz spravedlnosti? (Podle Šporkova Herkomana Velikého k 60. narozeninám Karla Schelleho). In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 343-348. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava-Přívoz
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Stať je překladem ze spisu Hercommannus Magnus vydaného hrabětem Františkem Antonímem Šporkem. Přeložené úryvky se týkají zkušeností s advokáty.
Abstrakt EN: The article is a translation of the documents Magnus Hercommannus issued by Count František Antonín Špork. Translated excerpts on experiences with lawyers.
Klíčová slova

Zpět

Patička