Přejít k obsahu


Institut světské klatby na příkladu Chebska

Citace:
KNOLL, V. Institut světské klatby na příkladu Chebska. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 387-393. ISBN: 978-80-7418-144-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava-Přívoz
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se věnuje středověkému a ranně novověkému právnímu institutu světské klatby, která znamenala pro pachatele vyobcování z lidské společnosti. Pachatel se stal psancem, bezprávnou osobou. Stať se blíže věnuje rozboru chebských pramenů.
Abstrakt EN: This paper focuses on the medieval and early novověkému secular institute legal bann, bringing an offender ostracism from human society. The offender became an outlaw, injustice person. This paper takes a closer look analysis Cheb sources.
Klíčová slova

Zpět

Patička