Přejít k obsahu


Knoll, Vilém, Beránek, Petr (eds.): Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

Citace:
BALÍK, S. Knoll, Vilém, Beránek, Petr (eds.): Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 2, s. 12-12. ISSN: 1211-0558
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Recenze sborníku z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma staletím všeobecného zákoníku občanského konaného ve dnech 12.-14.1.2011 Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni, jehož příspěvky jsou zaměřeny zejména na podmínky vzniku všeobecného zákoníku občanského a přínos Franze von Zeillera.
Abstrakt EN: Reviews Proceedings of the International Colloquium on 260th anniversary of the birth of Franz von Zeiller and two centuries of general Civil Code, held on 12 and 14 January 2011 the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen, whose contributions are focused on the general conditions of the Civil Code and the benefit of Franz von Zeiller.
Klíčová slova

Zpět

Patička