Přejít k obsahu


Nepředepnutý rám tvářecího stroje

Citace:
HLAVÁČ, J., RÁŽ, K., ZAHÁLKA, M. Nepředepnutý rám tvářecího stroje. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-prestressed frame of forming machine
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Karel Ráž , Ing. Martin Zahálka
Abstrakt CZ: Rám reprezentuje nejčastěji používanou konstrukci nepředepnutých rámu tvářecích strojů, hlavně hydraulických lisů. Rám se skládá z dvou příčníků (horní a spodní traverza), dvou sloupů, které jsou připojeny k příčníkům pomocí celkem osmi matic a z podstavce, který je svařen se spodním příčníkem.
Abstrakt EN: Frame represents the most commonly used construction of non-prestressed frame of forming machine, mainly hydraulic presses. The frame consists of two cross beams (upper and lower beam), two columns which are attached to the cross beam using of eight bolts and the base, which is welded to the lower crossbeam.
Klíčová slova

Zpět

Patička