Přejít k obsahu


Předepnutý rám tvářecího stroje s ocelovými rozpěrnými sloupy

Citace:
HLAVÁČ, J., RÁŽ, K., ZAHÁLKA, M. Předepnutý rám tvářecího stroje s ocelovými rozpěrnými sloupy. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prestressed frame of forming machine with steel columns
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Karel Ráž , Ing. Martin Zahálka
Abstrakt CZ: Rám reprezentuje nejčastěji používanou konstrukci předepnutého rámu tvářecího stroje, hlavně hydraulických lisů, s použitím rozpěrného sloupu s čtvercovým průřezem. Rám se skládá z dvou příčníků (horní a spodní traverza), dvou rozpěrných sloupů. Dále ze dvou kotev, které předepínají celý rám přes celkem čtyři matice, a z podstavce, který je svařen se spodním příčníkem.
Abstrakt EN: The frame represents the most commonly used construction of preloaded frame of forming machine, mainly hydraulic presses, using expansion column with a square cross-section. The frame consists of two cross beams (upper and lower beam), two expansion columns. Furthermore, of two anchors preloading entire frame through four nuts, and bases, which is welded to the lower crossbeam.
Klíčová slova

Zpět

Patička