Přejít k obsahu


Přímý pohon v konstrukci tvářecích strojů

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M., STANĚK, J. Přímý pohon v konstrukci tvářecích strojů. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 93-96. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct drive in forming machine design
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Svaz kováren ČR
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc.
Abstrakt CZ: O přímém pohonu se v odborné komunitě mluví jako o moderní náhradě standardního pohonu s akumulátorem. Přímý pohon je v konstrukci mechanických lisů realizován speciálními elektromotory s vysokými točivými momenty (mnoha pólové synchronní elektrické motory). Mezi deklarované výhody přímého pohonu, které jsou výhodou pro tvářecí stroje, patří především schopnost přesně řídit rychlost technologického procesu a výrobci je deklarována vyšší účinnost. Přestože nejsou přímé pohony v konstrukci mechanických lisů úplnou novinkou, tak jsme se na ně zaměřili v rámci činností CVTS. Konkrétně jsme se věnovali klikovému a vřetenovému lisu. Hlavním cílem bylo navržení takového lisu, který by měl značně vyšší užitné vlastnosti oproti lisům s akumulátorovým pohonem. Dalším cílem bylo ověření, nebo vyvrácení, deklarovaných výhod přímého pohonu.
Abstrakt EN: The direct drive is in the professional community refers as a modern replacement of drive with the standard energy accumulator. Direct drive is in the design of mechanical presses implemented by special motors with high torque. Among the declared benefits of direct drive, which is an advantage for forming machine is mainly the ability to precisely control of the speed and greater energy efficiency. Although the direct drive design of mechanical presses is not brand new, we focused on it within works of a CVTS. Specifically, we focused on the spindle and crank presses. The main aim of proposal was to design such a press, with significantly higher properties compared with standard presses.
Klíčová slova

Zpět

Patička