Přejít k obsahu


Design and FEM Analyses of an Electrically Excited Automotive Synchronous Motor

Citace:
HRUŠKA, K., KINDL, V., PECHÁNEK, R. Design and FEM Analyses of an Electrically Excited Automotive Synchronous Motor. In EPE PEMC 2012 ECCE Europe - 15th International Power Electronics and Motion Conference and Exposition. New York: IEEE, 2012. s. LS2e.2-1 - LS2e.2-7. ISBN: 978-1-4673-1971-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design and FEM Analyses of an Electrically Excited Automotive Synchronous Motor
Rok vydání: 2012
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Roman Pechánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem elektricky buzeného automotivního synchronního stroje a následnou konečněprvkovou analýzou. Stroj je navržen pro chlazení vodou a uzavřený vnitřní ventilační okruh. Příspěvek se zabývá kompletním návrhem a analýzami provedenýmmi na stroji - výpočtem ztrát, chlazením a ventilací.
Abstrakt EN: The paper deals with design of an electrically excited automotive synchronous motor and follow-up finite element method analyses. The machine is designed for water cooling of outer cover and enclosed inner air cooling circuit. The paper deals with complete design and analyses of the machine – calculation of losses, ventilation and cooling conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička