Přejít k obsahu


Elimination of Dead-Time Effect Causing Current Distortion of Single-Phase Power Converters

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., ŽÁK, J., TALLA, J. Elimination of Dead-Time Effect Causing Current Distortion of Single-Phase Power Converters. In EPE PEMC 2012 ECCE Europe - 15th International Power Electronics and Motion Conference and Exposition. New York: IEEE, 2012. s. "DS1e.3-1"-"DS1e.3-6". ISBN: 978-1-4673-1971-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Elimination of Dead-Time Effect Causing Current Distortion of Single-Phase Power Converters
Rok vydání: 2012
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Žák Ph.D. , Ing. Jakub Talla ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje omezení způsobené mrtvými časy u jednofázového napěťového střídače, který pracuje na středních a vysokých spínacích frekvencích. Mrtvé časy způsobují deformace střídavého proudu, které nejsou akceptovatelné pro speciální aplikace zaměřené na vysokou přesnost řízeného proudu. Řízení napěťového střídače uvedené v tomto článku využívá vektorové řízení kartézském souřadnicovém systému, které nabízí dobré dynamické vlastnosti. Avšak neumožňuje přirozené kompenzovat vliv mrtvých časů. Proto bylo řízení doplněno o blok přímo určený ke kompenzaci vlivu mrtvých časů, tento blok generuje nelineární signál. V článku jsou prezentovány průběhy řízeného proudu, kde je dokumentován přínos kompenzačního bloku pro mrtvé časy.
Abstrakt EN: This paper describes constraints created by dead-times in single-phase voltage-source inverters working with medium and high switching frequencies (over thousands of Hertz). The dead-times cause distortion of a current at a converter ac side which is not acceptable especially in applications requiring high-precision current control. The control of voltage-source converter presented in this paper uses vector control in Cartesian coordinates which is offers very good dynamic properties. However, it is not able to naturally compensate the dead-time effects. Therefore, we complete this control by dead-time compensation block mitigating the unwanted distortion of converter ac current caused by dead-time effects using a nonlinear function generator. The behaviour of inverter control with proposed dead-time compensation and without compensation is reported in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička