Přejít k obsahu


Experiment OPERA, spor o existenci superluminálních neutrin a "experimentátorský regres"

Citace:
BENDA, L. Experiment OPERA, spor o existenci superluminálních neutrin a "experimentátorský regres". Ostravská univerzita v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Tématem příspěvku je nedávný vědecký spor, jenž se odehrál v období od září 2011 do července 2012 a jehož předmětem byla kontroverzní měření provedená v rámci experimentu OPERA, která vykazovala existenci neutrin rychlejších než světlo. Tento spor je v příspěvku podroben analýze za účelem nalezení odpovědi na otázku, zda byl uzavřen toliko na základě dostatečné vědecké evidence, anebo byla dostupná evidence nedostatečná, a ukončení sporu tak ovlivnily i jiné než čistě vědecké faktory. Teoretickým východiskem příspěvku je koncept tzv. experimentátorského regresu, který na základě své sociologické analýzy obdobného sporu v sedmdesátých letech minulého století rozpracoval Harry Collins. Táži se, zda situace, v níž se vědci v průběhu nedávného sporu nacházeli, odpovídala Collinsovu experimentátorskému regresu, a pakliže ano, zda z toho pro vývoj tohoto sporu vyplývaly tytéž důsledky, jako ve své analýze popisuje Collins.
Klíčová slova

Zpět

Patička