Přejít k obsahu


Testování normality ze zaokrouhlených dat

Citace:
FRIESL, M. Testování normality ze zaokrouhlených dat. Němčičky, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Michal Friesl Ph.D.
Abstrakt CZ: Stojíme před úkolem provést test dobré shody s normálním rozdělením na základě pozorování seskupených do intervalů --- pozorována jsou např. zaokrouhlená data, v našem případě celočíselná. Rozdělení může mít malý rozptyl (směrodatnou odchylku srovnatelnou s šíří intervalů) a rozsah výběru může být malý. V příspěvku budeme zvažovat použití variant Kolmogorovova-Smirnovova testu a chí-kvadrát testu dobré shody.
Klíčová slova

Zpět

Patička