Přejít k obsahu


Osobní organizace vysokoškolských studentů- výsledky pilotního šetření

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Osobní organizace vysokoškolských studentů- výsledky pilotního šetření. AULA (časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku), 2012, roč. 20, č. 1, s. 111-119. ISSN: 1210-6658
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Personal Organization of Higher Education Students- the Results of a Pilot Research
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centrum pro studium vysokého školství
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: Článek se věnuje tématu osobní organizace vysokoškolských studentů. Efektivní osobní organizaci můžeme považovat za významný předpoklad studijního i profesního úspěchu. Přispívá také k rozvoji klíčových dovedností, tak jak jsou definované Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Jsou vysvětleny pojmy sebeorganizace, osobní organizace, dovednosti osobní organizace v aplikaci na prostředí vysoké školy. Dále jsou uvedeny příklady již realizovaných domácích i zahraničních výzkumů zaměřené na problémy, s kterými se studenti mohou v této oblasti potýkat. Je popsán pilotní průzkum osobní organizace vysokoškolských studentů, přístup k řešení, metody a výsledky.
Abstrakt EN: The article deals with the personal management of higher education students, especially personal management skills. Effective personal organization and time management are prerequisite for study and career success. the term personal organization is explained and applied to higher education study. Several domestic and foreign research works focused on difficulties students may face are mentioned. The pilot research of personal organization of higher education students based on qualitative methodology is described and the results are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička