Přejít k obsahu


Obsahová analýza studijních plánů vybraných vysokoškolských studijních programů z hlediska jejich časové náročnosti a studijních požadavků

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Obsahová analýza studijních plánů vybraných vysokoškolských studijních programů z hlediska jejich časové náročnosti a studijních požadavků. In Kvalita ve vzdělávání : sborník anotací. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 129. ISBN: 978-80-7290-581-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Content Analysis of University Study Programs from the Point of View of Time Consumption and Study Requirements
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: 8. Příspěvek představuje dílčí výsledky předvýzkumu v oblasti organizace vzdělávací činnosti vysoké školy. Výzkum v rámci dizertační práce se zaměřuje na problematiku osobního managementu vysokoškolských studentů. Cílem příspěvku je poukázat na rozdíly mezi vysokoškolskými studijními programy z hlediska organizace studia a jeho časové náročnosti. Organizace studia na vysoké škole je svým charakterem založená na dodržování termínů odevzdání písemných prací, zkoušek, testů a respektování studijního rozvrhu. Na studijní úspěchy mají významný vliv dovednosti osobního managementu vysokoškolského studenta. Vzhledem ke stanoveným cílům výzkumu a otázkám je užívána kvalitativní metodologie. Pro obsahovou analýzu byly vybrány akreditované bakalářské studijní programy Sociologie a Filologie nabízené Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni. Jako podklad pro analýzu byly použity standardní studijní plány těchto programů získané z informačního systému studijní agendy IS/STAG Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt EN: The aim of the article is to analyze the differences in selected study plans of bachelor study programs Philology and Sociology accredited at the Faculty of Philospohy and Arts, University of West Bohemia, Plzeň. In the analysis we focus especially on study requirements and time consumption of study . The specific characteristics of university study and its organization are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička