Přejít k obsahu


MATEMATICKÝ MODEL MOTORA MPM 20 AKO SYSTÉMU S DVOMA STUPŇAMI VOĽNOSTI

Citace:
GÁŠPÁR, R. MATEMATICKÝ MODEL MOTORA MPM 20 AKO SYSTÉMU S DVOMA STUPŇAMI VOĽNOSTI. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0113-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: MATHEMATICAL MODEL OF THE MPM 20 JET ENGINE AS A SYSTEM WITH TWO DEGREES OF FREEDOM
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Roman Gášpár
Abstrakt CZ: Prognóza parametrů motoru je důležitým bodem při návrhu systému řízení proudového motoru. Článek se zabývá matematickým modelováním, které je zaměřeno na systém řízení takového komplexního systému jako je motor MPM 20 se dvěma stupni volnosti. Článek analyticky popisuje vliv změn v systému řízení na monitorované parametry jako je teplota a otáčky.
Abstrakt EN: The engine parameters prognosis is important point in the jet engine and it’s control system design. The post deals with mathematical modeling mainly focused to the engine management of the complex system such as engine MPM 20 with two degrees of freedom. The post analytically examines the impact of changes in the engine control system to monitored parameters such as the temperature and revolutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička