Přejít k obsahu


Party Membership in East Central Europe

Citace:
CABADA, L. Party Membership in East Central Europe. Politics in Central Europe, 2012, roč. 8, č. 1, s. 64-83. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Party Membership in East Central Europe
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je analýza současného vývoje politického stranictví ve středovýchodní Evropě. Jako analytický rámec využíváme modely politické participace. Vedle politického stranictví analyzuje rovněž souvislé procesy a jevy jako vývoj vztahů státu a politických stran, benigní stranictví a alternativy revitalizace politické komunikace mezi stranami a občany.
Abstrakt EN: The aim of the article is to analyse the contemporary situation in party membership development in East Central Europe. As the analytical framework for the discussion we use the political participation models. Next to the party membership itself we analyse also the related issues such as party-state relations development, overparticisation and alternatives that might revitalise the political communication between the state and the citizen.
Klíčová slova

Zpět

Patička