Přejít k obsahu


Electric Kart with LiFeYPO4 Batteries

Citace:
STREIT, L., ŠTĚPÁNEK, J., BEDNÁŘ, B., KUBÍK, M., ELIS, L. Electric Kart with LiFeYPO4 Batteries. In 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 305-308. ISBN: 978-80-261-0038-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electric Kart with LiFeYPO4 Batteries
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Streit , Ing. Jan Štěpánek , Ing. Bedřich Bednář , Ing. Michal Kubík Ph.D. , Ing. Luděk Elis
Abstrakt CZ: Článek pojednává o konstrukci elektrické motokáry. Výkon této motokáry je ekvivalentí s výkonem motokáry pro půjčovny se spalovacím motorem. Elektrická motokára je postavena na podvozku INDOOR 08 od firmy MS Kart. Podvozek je vybaven čtyřmi Li-ion bateriemi a stejnosměrným motorem na místo spalovacího. Tento motor je řízen pomocí MOSFETového měniče.
Abstrakt EN: This paper deals with the construction of the electric kart. The nominal power of this kart is equal to the power of the kart for rent equipped with the combustion engine. The electric kart is based on INDOOR 08 chassis from MS Kart Company. The chassis is equipped with four Li-ion batteries and DC motor instead of combustion engine. A MOSFET converter controls the DC motor.
Klíčová slova

Zpět

Patička