Přejít k obsahu


Single-Phase Shunt Active Power Filter with Hysteresis Current Control Based on MGP-FIR

Citace:
TALLA, J., PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Single-Phase Shunt Active Power Filter with Hysteresis Current Control Based on MGP-FIR. In 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 309-312. ISBN: 978-80-261-0038-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Single-Phase Shunt Active Power Filter with Hysteresis Current Control Based on MGP-FIR
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Talla , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek představuje hysterezní řízení proudu pro jednofázový aktivní filtr. Navržené řízení používá adaptivní filtr s dvěma multiplikativními parametry využitý jako proudový referenční generátor pro aktivní výkonový filtr. Chování navrhnutého řízení je analyzováno pomocí experimentu na vyvinutém laboratorním prototypu. Tento článek přestavuje hlavně expetimentální výsledky pro MGP-FIR filtr použitý jako estimátor základní harmonické s koeficienty v plovoucí řádové čárce.
Abstrakt EN: This paper introduces hysteresis control of a single-phase shunt active power filter. The proposed control used adaptive multiplicative general parameter finite impulse response filter (MGP-FIR) as a precise current reference generator for the shunt-type active power filter. Behavior of designed control is analyzed by experiments on developed laboratory prototype. This paper firstly describes experimental results with MGP-FIR fundamental harmonic estimator with real value coefficients.
Klíčová slova

Zpět

Patička