Přejít k obsahu


Zapojení regulátorů činného a jakového proudu vycházející z vektorového řízení napěťového pulzního usměrňovače

Citace:
BLAHNÍK, V., TALLA, J. Zapojení regulátorů činného a jakového proudu vycházející z vektorového řízení napěťového pulzního usměrňovače. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Connection of active and reactive current controllers based on vector control of voltage source-active rectifier
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Jakub Talla
Abstrakt CZ: Jedná se o funkční vzorek ve kterém jsou zapojeny regulační obvody, tak aby bylo možné odděleně řídit činnou a jalovou složku proudu. Řízení vychází z teorie vektorového řízení upravené pro potřeby jednofázového napěťového pulzního usměrňovače.
Abstrakt EN: This is a sample of controllers circuits connection with separate control of active and reactive current component. The control circuit connection is based on theory of vector control, this control is upgrade especially for single phase voltage source-active rectifier.
Klíčová slova

Zpět

Patička