Přejít k obsahu


High order well-balanced scheme for river flow modeling

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. High order well-balanced scheme for river flow modeling. Mathematics and Computers in Simulation, 2012, roč. 82, č. 10, s. 1773–1787. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High order well-balanced scheme for river flow modeling
Rok vydání: 2012
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Hana Kopincová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Navrhneme nové numerické schéma založené na metodě konečných objemů pro simulování proudění v řekách s nerovným dnem. Náš přístup je založen na Riemannově řešiči konstruovaném pro rozšířenou kvazilineární homogenní formulaci. Schéma má obecnou semidiskrétní vlnovou formulaci a lze jej rozšířit na libovolný řád přesnosti. Hlavním cílem je zkonstruovat schéma, které zachovává ustálené stavy, ale ne pouze některé speciální, ale všechny ustálené stavy, které mohou nastat.
Abstrakt EN: We propose a new numerical scheme based on the finite volumes to simulate the river flow in the presence of a variable bottom surface. Our approach is based on the Riemann solver designed for the augmented quasilinear homogeneous formulation. The scheme has general semidiscrete wave-propagation form and can be extended to an arbitrary high order accuracy. The main goal is to construct the scheme, which is well-balanced, i.e. maintains not only some special steady states, but all steady states which can occur.
Klíčová slova

Zpět

Patička