Přejít k obsahu


Studium pozůstatků zemědělských aktivit na Drahanské vrchovině

Citace:
ČULÍKOVÁ, L. Studium pozůstatků zemědělských aktivit na Drahanské vrchovině. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 4, č. 4, s. 27-37. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Studies of the remains of argricultural activities on Drahany Highlands
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá výzkumem plužin na Drahanské vrchovině. Byly zde studovány pozůstatky plužin z hlediska jejich formálních a prostorových vlastností, a to za využití softwaru GIS v kombinaci s formalizovanými metodami syntézy struktur. Hlavní zdroj dat této práce představovaly informace získané E. Černým během povrchového průzkumu na Drahanské vrchovině.
Abstrakt EN: In this paper were studied ploughlands in the Drahany Upland. Analysis an evaluation of data obtained during surface survey in the Drahany Upland provided view of character of the Middle Age ploughlands. Generally, we can observe fields situated in higher altitudes on slopes and prevailingly on brown soils and are often oriented to south. Vector synthesis was used for exploring mutual relations and structures in the data set.
Klíčová slova

Zpět

Patička