Přejít k obsahu


Continuous dependence of eigenvalues of p-biharmonic problems on p

Citace:
BENEDIKT, J. Continuous dependence of eigenvalues of p-biharmonic problems on p. COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS, 2013, roč. 12, č. 3, s. 1469-1486. ISSN: 1534-0392
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Continuous dependence of eigenvalues of p-biharmonic problems on p
Rok vydání: 2013
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se Dirichletovou a Neumannovou okrajovou úlohou pro kvazilineární rovnici čtvrtého řádu (p-biharmonickou rovnici). Dokazujeme, že vlastní čísla závisí spojitě na p a že jsou proloženy vlastními čísly Navierovy úlohy pro p-biharmonicou rovnici.
Abstrakt EN: We are concerned with the Dirichlet and Neumann eigenvalue problem for ordinary quasilinear fourth-order (p-biharmonic) equation. We prove that the eigenvalues depend continuously on p, and that they interlace with the eigenvalues of the Navier p-biharmonic problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička