Přejít k obsahu


Colour Image Recognition Based on Single-Layer Neural Networks of MIN/MAX Nodes

Citace:
HOLOTA, R. Colour Image Recognition Based on Single-Layer Neural Networks of MIN/MAX Nodes. Neural Network World, 2012, roč. 22, č. 4, s. 395-405. ISSN: 1210-0552
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Colour Image Recognition Based on Single-Layer Neural Networks of MIN/MAX Nodes
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Autoři: Ing. Radek Holota Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá možnostmi využití jednovrstvé neuronové sítě k rozpoznávání barevných obrazů. Demostruje několik principů, které byly otestovány vytvořeným softwarem. Dále je představen nový typ modifikovaného MIN_MAX uzlu vhodného pro obrazy v HSV barevném prostoru.
Abstrakt EN: This article deals with the possibilities of the utilisation of neural nets for colour image recognition. Several principles are demonstrated and tested by recently developed software. A new modified Min/Max node Single Layer Net, suitable for recognition in HSV (Hue Saturation Value) colour space, is presented in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička