Přejít k obsahu


Environmentální průzkum vlhkého prostředí v bezprostředním okolí Kozího hrádku, okr. Tábor

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., PETR, L. Environmentální průzkum vlhkého prostředí v bezprostředním okolí Kozího hrádku, okr. Tábor. Český těšín, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Libor Petr ,
Abstrakt CZ: Hlavním cílem prezentace posteru bylo seznámit s výsledky environmentálních analýz ze zaniklého rybníka nacházejícího se nedaleko Kozího hrádku. Byly odebrány vzorky na palynologickou analýzu, které ukázaly na tři etapy vývoje vegetace v okolí vodní plochy (pravděpodobně předhusitské období s kulturně intenzivně obdělávanou krajinou, pohusitské období s ústupem zemědělských aktivit, období závěru novověku s nástupem lesních monokultur).
Klíčová slova

Zpět

Patička