Přejít k obsahu


Písemná forma právních úkonů po novelizaci zákoníku práce

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Písemná forma právních úkonů po novelizaci zákoníku práce. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 19-21. ISSN: 0032-6208
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The written form of legal acts after the amendment of the Labour Code
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Novela zákoníku práce přinesla ke dni 1. 1. 2012 do pracovního práva celou řadu zásadních změn. Některé z nich se netýkají pouze jednotlivých právních institutů, nezasahují pouze do určitých ustanovení zákoníku práce, ale mají širší, průřezový charakter a protínají pracovním právem jako celkem. Ke změnám tohoto typu můžeme zahrnout změny týkající se formy právních úkonů, jmenovitě požadavku na jejich písemné provedení.
Abstrakt EN: The Labour Code amendment brought on 1. 1. 2012 to labor law a number of fundamental changes. Some of them don´t apply only to individual legal institutions, interfere only to certain provisions of the Labour Code, but have a broader, cross-sectional nature and intersect labor law as a whole. Changes of this type can include changes in the form of legal acts, namely the requirement of a written forms.
Klíčová slova

Zpět

Patička