Přejít k obsahu


Ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesů a produktů v rámci projektu životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku

Citace:
ČECHURA, T., BROUM, T., KLEINOVÁ, J. Ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesů a produktů v rámci projektu životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2012. s. 88-94. ISBN: 978-80-86302-44-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic analysis and evaluation of manufacturing processes and products throughout the project life cycle in the environment of the digital factory
Rok vydání: 2012
Místo konání: Prague
Název zdroje: Centre for Higher Education Studies
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Ing. Tomáš Broum , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vzdělávacím projektem zaměřeným na problematiku životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku. Orientace článku je na využití výpočetní techniky při vzdělávání. Toto bylo provedeno vytvořením výukového ebooku zaměřeného na ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesů a produktů. Vlastní ebook byl vytvořen v autorském systému Proauthor vyvinutým na fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. V článku jsou demonstrovány jednotlivé prvky vzdělávacího kurzu vytvořené v systému Proauthor.
Abstrakt EN: This paper deals with educational project that is focused on the issues of product life cycle in the digital factory environment. Orientation of the paper is on the usage of computer technology in education. This was done by creating an ebook which is focused on economic analysis and evaluation of production processes and products. The ebook was created in ProAuthor system developed at the Faculty of Mechanical Engineering at the University of West Bohemia. Elements of the training course are demonstrated in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička