Přejít k obsahu


Possibilities of stainless steel laser marking

Citace:
ŠVANTNER, M., KUČERA, M., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. Possibilities of stainless steel laser marking. In Conference METAL 2012 proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 980-986. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of stainless steel laser marking
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Laserové technologie lze, mimo mnoha jiných, využít pro modifikaci optických vlastností povrchu materiálu. Jednou z možných aplikací je dekorativní nebo identifikační značení produktů. V příspěvku jsou uvedeny základní charakteristiky laserové technologie značení nerezových ocelí. Jsou analyzovány možnosti a omezení této technologie, především z hlediska zachování korozní odolnosti materiálu. Jsou uvedeny příklady výsledků provedených analýz, např. vliv parametrů laseru na kontrastní vlastnosti popisu, drsnost povrchu, fázové složení a korozní odolnost laserem ovlivněného povrchu. Je diskutována také možnost využití dodatečného moření povrchu po laserovém značení.
Abstrakt EN: Laser techniques are one of the technologies that can be used for modification of material surface optical properties. Decorative or identification marking of products is one of possible applications. Basic characteristics of laser technology utilization for stainless steel marking are presented in this contribution. Possibilities and limitations of this technology are discussed, in particular from the point of view of the marked surface corrosion resistivity preservation. Example results of performed analysis are demonstrated, e.g. laser parameters influence on marking contrast properties, laser treated surface roughness and phase composition or corrosion resistance of laser treated surfaces. A possibility of an additional acid picking of laser treated stainless steel surfaces was also tested and it is discussed in this contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička