Přejít k obsahu


Personalizace volebního systému - případ Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Citace:
JUREK, P. Personalizace volebního systému - případ Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Politics in Central Europe, 2012, roč. 8, č. 2, s. 124-140. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Personalization of Electoral System - the Case of Czech Chamber of Deputies
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na analýzu míry personalizace volebního systému používaného pro volbu České národní rady a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v období 1990?2010. Hlavním cílem analýzy je zodpovězení otázky, zdali v uvedeném případě probíhá proces proces personalizace volebního systému. V první části článku je představen koncept personalizace volebních systémů. Následně jsou vyhodnoceny klíčové indikátory procesu personaliazce přítomné ve zkoumaném volebním systému. Z analýzy vyplývá, že přestože používaný typ volebního systému nevykazuje vysokou míru personalizace, lze v průběhu jeho vývoje vysledovat trend zvyšující se míry perosnalizace volebních pravidel.
Abstrakt EN: The article focuses on the analysis of the personalization of electoral system used in the Czech National Council and Chamber of Deputies elections since 1990 until 2010. The main aim of the analysis is to answer the question if the process of personalization of the electoral system have been taking place in the Czech case in aforementioned period. At first, article describes concepts of personalization of politics and personalization of electoral systems. Then, key indicators of personalization of electoral systems are evaluated in the case in question. The main conclusion is that although the proportional list system used in observed elections doesn?t embody strong personalization in itself, there are convincing marks of trend toward personalization within the development of the electoral rules.
Klíčová slova

Zpět

Patička